Thành lập

27/02/2019

Thành lập ngày 27/02/2019

[Người chép sử Name.Historian.vn của bạn sẽ cập nhật nội dung tại đây]

Ngày 27/02/2019 ông Your Name (YourName.Khaitri.net) đã thành lập team Brand.Builder.vn với các thành viên chủ chốt là ông Name2.Khaitri.net, Name3.Khaitri.net ...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

[Nội dung tiếp theo]