Lịch sử của

Trung tâm đánh giá chất lượng UAH UAH.Quality.vn

Trang tiểu sử này được tạo bởi History.vn được cập nhật bởi người chép sử Name.Historian.vn

Vui lòng báo cáo những thông tin sai sự thật tại Report.Khaitri.net

Xem website của tổ chức này

Giới thiệu

[Nội dung này sẽ do người chép sử của team Name.Historian.vn cập nhật]


Lược sử Khai Trí

[Nội dung phần này chỉ được cập nhật bởi Ban quản trị của Khai Trí]

Ngày 19/3/2019 được thành lập bởi Name.Khaitri.net với các thành viên chủ chốt là Name2.Khaitri.net, Name3.Khaitri.net, Name4.Khaitri.net. Xem video phỏng vấn người sáng lập TẠI ĐÂY (cần đăng nhập bằng email tạo tài khoản trên Khaitri.net để xem)

Ngày 19/4/2019 kết nạp thành viên Name5.Khaitri.net vào team. Xem video phỏng vấn thành viên này TẠI ĐÂY (cần đăng nhập bằng email tạo tài khoản trên Khaitri.net để xem)

Ngày 19/5/2019 thành viên Name4.Khaitri.net rời khỏi team.

Ngày 19/5/2019 team có cố vấn về pháp luật là Name4.Jurist.vn và cố vấn về thương mại là Name6.Dealer.vn

Ngày 19/4/2020 team này được chuyển nhượng cho Name6.Khaitri.net làm chủ sở hữu, người sáng lập Name.Khaitri.net rời khỏi team. Xem video phỏng vấn người mua lại team TẠI ĐÂY (cần đăng nhập bằng email tạo tài khoản trên Khaitri.net để xem)

Tài trợ và thiện nguyện

[Nội dung phần này chỉ được cập nhật bởi Ban quản trị của Khai Trí]

Ngày 12/3/2020 tài trợ cho Khai Trí 10.000.000 đồng

Ngày 12/2/2020 tài trợ 1 suất học bổng (10 triệu đồng) cho Name.Starseed.vn

Ngày 12/2/2021 tài trợ 1000 USD cho dự án Tối ưu hóa quy trình đổ bê tông của team Brand.Builder.vn

Ngày 12/2/2022 tài trợ 5000 USD cho giải thưởng Engineer.Prize.vn

Xem danh tiếng về tổ chức này tại