Thời kỳ kiến tạo

năm 2020

[nhập sự kiện]

[Người chép sử Name.Historian.vn của bạn sẽ cập nhật nội dung tại đây]

Ngày 27/02/2020 ông Your Name (YourName.Khaitri.net) đã khai trương trụ sở đầu tiên với các thành viên chủ chốt là ông Name2.Khaitri.net, Name3.Khaitri.net ...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

[Nội dung tiếp theo]