Lịch sử của

Liên minh UAH

Liên minh các thành viên Khai Trí từ trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

Trang tiểu sử này được tạo bởi History.vn và được cập nhật bởi người chép sử Name.Historian.vn.

Vui lòng báo cáo những thông tin sai sự thật tại Report.Khaitri.net

Thông tin

Website: UAH.Khaitri.net

Tài khoản: K.UAH.Khaitri.net

Cấp bằng: UAH.Degree.vn

Danh tiếng: UAH.Repute.vn

Tiểu sử: UAH.History.vn

Lịch sử của các thành viên

Lịch sử Trường tự học Kiến trúc TP HCM: UAH.eedu.History.vn

Lịch sử Liên minh Kỹ sư UAH: UAH.Engineer.History.vn

Lịch sử Liên minh Kiến trúc sư UAH: UAH.Architect.History.vn

Lịch sử Liên minh Nhà thiết kế UAH: UAH.Designer.History.vn

Lịch sử Liên minh Nhà thầu UAH: UAH.Builder.History.vn

Lịch sử Liên minh Nhà quản lý BĐS UAH: UAH.RaoNha.History.vn

Lịch sử Liên minh Nhà thẩm định BĐS UAH: UAH.SoiNha.History.vn

Lịch sử UAH E-Journal: UAH.ejournal.History.vn

Lịch sử Trung tâm việc làm UAH: UAH.ejob.History.vn

Lịch sử Trung tâm mô phỏng và tính toán UAH: UAH.Structure.History.vn

Lịch sử Trung tâm đánh giá chất lượng UAH: UAH.Quality.History.vn

Lịch sử UAH textbook: UAH.Textbook.History.vn

Giới thiệu

[Nội dung này sẽ do người chép sử của team Name.Historian.vn cập nhật]

UAH.Khaitri.net là Liên minh các thành viên Khai Trí từ trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn

Các thành viên trong liên minh này gồm có:

UAH.eedu.vn - Trường tự học Kiến trúc TP HCM

UAH.Engineer.vn - Liên minh Kỹ sư UAH

UAH.Architect.vn - Liên minh Kiến trúc sư UAH

UAH.Builder.vn - Liên minh nhà thầu UAH

UAH.Designer.vn - Liên minh Designer UAH

UAH.RaoNha.com - Liên minh Các nhà quản lý bất động sản UAH

UAH.SoiNha.com - Liên minh Các nhà thẩm định bất động sản UAH


UAH.ejournal.vn - UAH E-Journal

UAH.ejob.vn - Trung tâm việc làm của UAH

UAH.Quality.vn - Trung tâm đánh giá chất lượng UAH

UAH.Structure.vn - Trung tâm tính toán và mô phỏng UAH

UAH.TextBook.vn - UAH textbook

Lược sử Khai Trí

[Nội dung phần này chỉ được cập nhật bởi Ban quản trị của Khai Trí]

Ngày 19/3/2019 được thành lập bởi Name.Khaitri.net với các thành viên chủ chốt là Name2.Khaitri.net, Name3.Khaitri.net, Name4.Khaitri.net. Xem video phỏng vấn người sáng lập TẠI ĐÂY (cần đăng nhập bằng email tạo tài khoản trên Khaitri.net để xem)

Ngày 19/4/2019 kết nạp thành viên Name5.Khaitri.net vào team. Xem video phỏng vấn thành viên này TẠI ĐÂY (cần đăng nhập bằng email tạo tài khoản trên Khaitri.net để xem)

Ngày 19/5/2019 thành viên Name4.Khaitri.net rời khỏi team.

Ngày 19/5/2019 team có cố vấn về pháp luật là Name4.Jurist.vn và cố vấn về thương mại là Name6.Dealer.vn

Ngày 19/4/2020 team này được chuyển nhượng cho Name6.Khaitri.net làm chủ sở hữu, người sáng lập Name.Khaitri.net rời khỏi team. Xem video phỏng vấn người mua lại team TẠI ĐÂY (cần đăng nhập bằng email tạo tài khoản trên Khaitri.net để xem)

Tài trợ và thiện nguyện

[Nội dung phần này chỉ được cập nhật bởi Ban quản trị của Khai Trí]

Ngày 12/3/2020 tài trợ cho Khai Trí 10.000.000 đồng

Ngày 12/2/2020 tài trợ 1 suất học bổng (10 triệu đồng) cho Name.Starseed.vn

Ngày 12/2/2021 tài trợ 1000 USD cho dự án Tối ưu hóa quy trình đổ bê tông của team Brand.Builder.vn

Ngày 12/2/2022 tài trợ 5000 USD cho giải thưởng Engineer.Prize.vn

Xem danh tiếng về tổ chức này tại